Viljelijät

Kuinka humalien kasvatus Suomessa onnistuu.

Valvojat: suorama, Elmo

Avatar
Kaljaasi
Kisälli
Kisälli
Viestit: 654
Liittynyt: La Huhti 17, 2010 11:38 am
Suomea?: Kyllä
Paikkakuntasi: Helsinki
18 tai yli: Olen
Paikkakunta: SnadiStadi
Viesti:

Viljelijät

ViestiKirjoittaja Kaljaasi » Ke Elo 25, 2010 23:41 pm

Tollaseen törmäsin:

MmVL 2/2001 vp - U 1/2001 vp
Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (humalantuottajille maksettava tuotantotuki)

Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo

Eduskunnan puhemies on 13 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta (U 1/2001 vp ) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Mari Raininko, maa- ja metsätalousministeriö
hankevastaava Jari Korhonen, Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus
hankintapäällikkö Erkki Vesala, Hartwall Oyj

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus

Humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1696/71 12 artiklassa säädetään yhteisössä tuotetulle humalalle maksettavasta tuesta. Tuki on vahvistettu 480 euroksi hehtaarilta ja se on säädetty maksettavaksi viitenä vuonna eli vuoden 1996 sadosta vuoden 2000 satoon.

Komissio esittää asetusta muutettavaksi siten, että nykyisen tukijärjestelmän soveltamista jatkettaisiin vuosina 2001 ja 2002. Muutosehdotuksen taustalla on komission 14 päivänä joulukuuta 2000 neuvostolle antama kertomus humala-alan tilanteesta (KOM(2000) 838 lopullinen), jossa todetaan muun muassa, että yhteisön humalan tuotanto on vähitellen mukautunut kysynnän vaatimuksiin. Tähän on vaikuttanut paitsi humalan viljelyalojen ja samalla tuotantomäärien pienentyminen yhteisössä myös se, että tuottajat ovat siirtyneet viljelemään panimoteollisuuden eniten tarvitsemia alfahappopitoisimpia lajikkeita. Tukijärjestelmän jatkaminen kahdella vuodella mahdollistaisi myös sen, että tuottajille maksettavia tukia koskevien päätösten aikataulu olisi yhtenäinen humalan väliaikaista kesannointia ja/tai lopullista raivausta koskevien erityistoimenpiteiden kanssa.

Komissio ehdottaa lisäksi neuvoston asetuksen 18 artiklaa muutettavaksi siten, että komissio laatisi neuvostolle arvion humala-alan talouden kehityksestä Euroopan unionissa 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä. Arviossa selvitettäisiin, mitä vaikutuksia vuonna 2002 päättyvien erityistoimenpiteiden soveltamisella ja eräiden merkittävien tuottajamaiden mahdollisella Euroopan unioniin liittymisellä on ollut humalamarkkinoiden tilaan.

Valtioneuvoston kanta

Suomi voi hyväksyä komission ehdotuksen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan EU on maailman johtava humalantuottaja. Tuotanto oli 34 600 tonnia satovuonna 1999. Vuodesta 1995 viljelypinta-ala EU:ssa on pienentynyt 18 prosenttia ja humalantuotanto kasvanut 6 prosenttia johtuen siirtymisestä satoisempiin ns. katkerohumalalajikkeisiin. Tuotannon kasvusta huolimatta viljelijöiden saama tuotto humalasta on pienentynyt 4 prosenttia, joka johtuu lähinnä satovuosien 1997 ja 1998 ylituotannosta. Sadot vuosina 1999 ja 2000 olivat kuitenkin määrältään ja laadultaan normaalisatoja ja siten tilanne markkinoilla tasapainottui. Tähän vaikutti myös osaltaan viljelyalan pieneneminen.

Yhdysvaltojen rahayksikön (USD) vaihtokurssi yhdessä jo mainittujen toimenpiteiden kanssa onkin johtanut siihen, että tilanne on juuri tällä hetkellä tasapainossa ja viljelijöiden myynnistä saama tulo riittää peittämään viljelystä aiheutuneet kustannukset. USD:n vaihtokurssin heikentyminen suhteessa EU:n rahayksikköön euroon aiheuttaa kuitenkin välittömästi humalan maailmanmarkkinahinnan laskun ja vaikeuksia EU-alueen humalanviljelylle. Lisäksi siirtyminen satoisempiin katkerohumalalajikkeisiin aiheuttaa lajikevaihdon yhteydessä kahden satovuoden tuoton menetyksen viljelijöille, koska normaalin suuruinen sato saadaan vasta kolmantena vuotena.

EU-tuen poisjääminen nostaisi humalan hintaa valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 4 prosenttia. Hinnan nousu on tosin vähäinen (Suomen osalta noin miljoona markkaa) ja voidaan EU-alueella luultavasti siirtää lopputuotteen hintaan. Yhdessä euron vahvistumisen kanssa (kun USD heikkenee) tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa humalan vientiä ja siten lisätä alan viljelijöiden vaikeuksia.

Valiokunta katsookin, että nykyisen tukijärjestelmän soveltamista voidaan vielä jatkaa komission ehdottamalla kahdella vuodella, jotta aloitettu lajikevaihto katkerohumalalajikkeisiin saadaan loppuunvietyä.

Lausunto

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.
Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Timo Kalli /kesk
vpj. Kari Rajamäki /sd
jäs. Nils-Anders Granvik /r
Pertti Hemmilä /kok
Matti Kangas /vas
Tapio Karjalainen /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Katri Komi /kesk
Jari Koskinen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä /kesk
Olli Nepponen /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Unto Valpas /vas
Jos sais Terran reissullansa

Palaa sivulle “Humalien kasvattaminen”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa